Grete Lind

6000 Kolding

Tlf. 21 43 27 42

grete@gretelind.dk

Meta-sundhed

En naturlig forståelse af sygdom

Metasundhed / også kaldet Metamedicin er et forholdsvis nyt "redskab" til en større forståelse af sygdom.


Metasundhed er ikke en behandlingsmetode, men en forklaringsmodel, som biologisk og videnskabeligt belyser sygdomsprocessen.

Ifølge Metasundhed hænger symptomer og sygdom sammen med menneskets livssituation og de konflikter / traumer, der opstår efter hændelser der rammer brat og opleves chokerende.


Ved sådanne hændelser er det nødvendigt at bearbejde de følelser der opstår, for at hindre bagvedliggende sygdomme at opstå og få fodfæste. Når vi får viden og indsigt i følelsesmæssige forstyrrelser der ligger til grund for enhver lidelse, løser vi ikke kun sygdommen praktisk (som fx ved operation) Vi kommer helt ind bag årsagen, og hindrer dermed gentagne tilbagefald af sygdommen.


En stor del af det vi i dag opfatter som lidelser og sygdom er ifølge Metasundhed, kroppens naturlige helbredelsesproces, som vi kan vælge at understøtte med anden behandling fx EFT / TFT.
Det vigtigste er ikke behandlingsformen - men at vi får en forståelse af den årsag der ligger bag "forstyrrelsen" - og derudfra finder den rette behandlingsmetode.